Minat beliau dalam perkongsian dan pemindahan ilmu, menjadikan sesi itu hidup, menarik dan menyeronokkan. Mohd Nasir Mustafa telah menjalankan beberapa siri latihan, pembinaan pasukan dan juga seminar. Beliau juga merupakan pelatih yang diiktiraf oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad.